Aretusnõuded

Pesakonna registreerimiseks Eesti Tuhkrute Liidus peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  1. Emane peab paaritamisel olema vähemalt 8-kuune. Esmakordsel poegimisel peab emane tuhkur olema alla 4 aasta vanune. Emast tuhkrut võib aretuses kasutada kuni 5. eluaastani (k.a). Emasel võib ühe aasta jooksul olla üks pesakond (muudetud 2.veebruar 2008)
  2. Isane peab paarituse hetkel olema vähemalt 8 kuud vana ja kahe alla laskunud munandiga (ühe munandiga ehk peitmunandilist isast aretuses kasutada ei ole lubatud).
  3. Aretuses kasutatakse ainult füüsiliselt terveid ja normaalselt arenenud kehaehitusega tuhkruid. Väärarengutega ning teadaolevalt krooniliselt haigeid või mõnda pärilikku haigust kandvaid loomi aretuses kasutada ei tohi.
  4. Aretuses kasutatakse ainult hästi sotsialiseeritud ja mitte agressiivseid tuhkruid.
  5. Mõlemad vanemad peavad olema vaktsineeritud korrapäraselt nii marutaudi kui koertekatku vastu ning omama mikrokiipi ja lemmiklooma passi. Väljaspool Eestit elava tuhkru kasutamisel aretuses pole mikrokiip nõutud.
  6. Suguluspaaritused lähema kolme põlvkonna jooksul on keelatud. Suguluspaarituse planeerimisel tuleb esmalt taotleda Eesti Tuhkrute Liidust selleks vastav luba (muudetud 2. veebruar 2008)
  7. Kutsikate sünnist tuleb ETL-i teatada hiljemalt 8 nädalat pärast pesakonna sündimist (muudetud 02.veebruar 2008). Esitada tuleb täidetud pesakonna registreerimisleht ja võimalusel mõlema vanema sugupuud.
  8. Kolmanda pesakonna registreerimiseks sama kasvataja poolt peab kasvatajal olema kinnitatud kasvatajanimi.