Aretusnõuded

Pesakonna registreerimiseks Eesti Tuhkrute Liidus peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Emane peab paaritamisel olema vähemalt 8-kuune. Esmakordsel poegimisel peab emane tuhkur olema alla 4 aasta vanune. Emast tuhkrut võib aretuses kasutada kuni 5. eluaastani (k.a). Emasel võib ühe aasta jooksul olla üks pesakond (muudetud 2.veebruar 2008)
 2. Isane peab paarituse hetkel olema vähemalt 8 kuud vana ja kahe alla laskunud munandiga (ühe munandiga ehk peitmunandilist isast aretuses kasutada ei ole lubatud).
 3. Aretuses kasutatakse ainult füüsiliselt terveid ja normaalselt arenenud kehaehitusega tuhkruid. Väärarengutega ning teadaolevalt krooniliselt haigeid või mõnda pärilikku haigust kandvaid loomi aretuses kasutada ei tohi.
 4. Aretuses kasutatakse ainult hästi sotsialiseeritud ja mitte agressiivseid tuhkruid.
 5. Mõlemad vanemad peavad olema vaktsineeritud korrapäraselt nii marutaudi kui koertekatku vastu ning omama mikrokiipi ja lemmiklooma passi. Väljaspool Eestit elava tuhkru kasutamisel aretuses pole mikrokiip nõutud.
 6. Suguluspaaritused lähema kolme põlvkonna jooksul on keelatud. Suguluspaarituse planeerimisel tuleb esmalt taotleda Eesti Tuhkrute Liidust selleks vastav luba (muudetud 2. veebruar 2008)
 7. Kutsikate sünnist tuleb ETL-i teatada hiljemalt 8 nädalat pärast pesakonna sündimist (muudetud 02.veebruar 2008). Esitada tuleb täidetud pesakonna registreerimisleht ja võimalusel mõlema vanema sugupuud.
 8. Kolmanda pesakonna registreerimiseks sama kasvataja poolt peab kasvatajal olema kinnitatud kasvatajanimi.

NB! Alates  01.09.2017 hakkavad kehtima uued aretusnõuded

UUED ARETUSNÕUDED

 1. Emane peab paaritamisel olema vähemalt 8-kuune. Esmakordsel poegimisel peab emane tuhkur olema alla 4 aasta vanune. Emast tuhkrut võib aretuses kasutada kuni 5. eluaastani (k.a). Emasel võib ühe aasta jooksul olla üks pesakond.
 2. Isane peab paarituse hetkel olema vähemalt 8 kuud vana ja kahe alla laskunud munandiga (ühe munandiga ehk peitmunandilist isast aretuses kasutada ei ole lubatud). Isast tuhkrut võib aretuses kuni 7.eluaastani (kaasa arvatud). Isasel tuhkrul võib elu jooksul sündida 10 pesakonda. Edasiseks kasutuseks on võimalus taotleda eriluba.
 3. Aretuses kasutatakse ainult füüsiliselt terveid ja normaalselt arenenud kehaehitusega tuhkruid. Väärarengutega ning teadaolevalt krooniliselt haigeid või mõnda pärilikku haigust põdevat looma aretuses kasutada ei tohi.
 4. Mõlemad vanemad peavad olema vaktsineeritud korrapäraselt kehtiva vaktsineerimiskava järgi) vähemalt koertekatku vastu ning omama mikrokiipi ja lemmiklooma passi (metstuhkru puhul ei ole nõutav).
 5. Liinipaaritused lähema kolme põlvkonna jooksul on keelatud. Suguluspaarituse planeerimisel tuleb esmalt taotleda Eesti Tuhkrute Liidust selleks vastav luba. Luba peab olema väljastatud enne tuhkrute paaritamist.
 6. Planeerides hübriidipesakonda kehtivad järgmised nõuded:
  Hübriidipesakonda saab planeerida kasvataja, kellel on oma kodus hübriidi pidamise kogemus vähemalt aasta ning ei ole lubatud planeerida kõrgema hübriidisisaldusega pesakonda, kui on sisaldus tema enda kodus elaval (või on varem elanud) hübriidil (nt kui kodus on või on olnud 50% hübriid, siis sellest kõrgema % pesakonda planeerida ei saa). Kui kasvataja planeerib pesakonda nn oma tarbeks, kasvatusest kutsikaid välja ei müü, siis võib ka kõrgema metsiku vere sisaldusega pesakonda planeerida. Hübriidipesade planeerimisel tuleks teavitada liitu (kehtib nendele pesadele, kus % 25 või enam).
 7. Aretuslike erilubade väljastamise otsustab aretuskomisjon, mis koosneb ETL-is registreeritud kasvatajatest (iga kasvataja osalemine protsessis on vabatahtlik). Loa väljastamisele eelneb ühine arutelu ja hääletus. Kui tekib probleeme hääletustulemutes, saab protsessi kaasata ka kõrvalisi isikuid (nt juhatuse liige, mõni ekspert jne).

 

PESAKONNA REGISTREERIMISEGA SEOTUD NÕUDED

 1. Eesti Tuhkrute Liit väljastab registreerimistunnistused ainult Eesti Tuhkrute Liidus registreeritud kasvatajatel sündinud pesakondadele. Kasvatajal peab olema kehtiv liikmelisus ning kasvatajanimi peab olema registreeritud enne pesakonna registreerimist.
 2. Eesti Tuhkrute Liidus registreeritud kasvataja kutsikad peavad sündima ja kasvama Eesti Vabariigi territooriumil (see tingimus ei kehti tagasiulatuvalt, kehtib neile kasvatajatele, kes alles soovivad registreerida).
 3. Kutsikate sünnist tuleb ETL-i teatada hiljemalt 8 nädalat pärast pesakonna sündimist. Esitada tuleb täidetud pesakonna registreerimisleht, mõlema vanema sugupuud ning koopiad/fotod veterinaarpassist koos tuhkru andmetega, mikrokiibi nr-ga ning vaktsineerimistega. Lisaks tuleb iga kutsika puhul märkida eraldi, kas kutsikal on aretusluba või mitte. Kutsika lubamise aretusse otsustab kasvataja. Fotosid veterinaarpassist ei ole nõutud, kui kõik vajalikud andmed esitatakse korralikult koos pesakonna registreerimislehega.
 4. Kutsikatele nimede panemisel kehtivad järgmised nõuded: nimedes ei ole lubatud kasutada sümboleid ja kirjavahemärke, lubatud on kasutada ülakoma (‘) ja sidekriipsu (-), nime pikkus koos kasvatajanimega võib olla kuni 35 tähemärki, selles sisalduvad ka tühikud.
 5. Kasvataja registreerib terve pesakonna korraga ning kõik kutsikad kannavad sama kasvataja nime.
 6. Kasvataja registreerib ETL-is kõik oma sündinud pesakonnad. Kui terve pesakond mingil põhjusel sureb enne 8-nädalaseks saamist, siis sellise pesakonna kohta registreerimise kohustus ei kehti.
 7. Kutsikate registreerimisel peab kasvataja ära märkima, millisele kutsikale võib väljastada aretusloa ja milline kutsikas on aretuseks kasutamiseks keelatud. Hiljem ringi mõeldes saab varem mittearetuseks märgitud kutsikat aretusse lubada uue lepingu koostamisega. Tuhkru aretuseks kasutamise korral tuleb pesakonda registreerides esitada koopia lepingust. Märge aretuseks lubamise või mittelubamise kohta tehakse kutsika registreerimistunnistusele.

Aretusnõuete või pesakonna registreerimisega seotud nõuete rikkumisel on Eesti Tuhkrute Liidul õigus piirata või keelustada kasvataja tegutsemist ETLi kasvatajana.