Näituste üldinfo

11884673796_cd73af0f0f_z

OSALEMINE:
Näitusel võivad osaleda kõik terved kodutuhkrud olenemata sugupuust ja kasvatajast.

Näitusel osalevad tuhkrud peavad olema terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud (kehtiv koertekatku vastane immuniseerimine). Soovitame kõikidele näitusel osalevatele tuhkrutele (ka nendele, kes hindamisel ei osale, kuid on näitusele kaasa võetud) teha parasiiditõrje, et välituda parasiitide (eeskätt lestade) levikut ühelt loomalt teisele. Tuhkrute puhul on sobilik kasutada täpilahuseid (nt stronghold puppy või advocate). Parasiiditõrje on soovitav teha umbes 7 päeva enne näitust (parasiiditõrje mõjuaeg on 30 päeva).

Näitusel on keelatud osaleda tuhkrutel:
– kes imetavad, on kauem kui 3 nädalat tiined
– kes on poeginud vähem kui 2 kuud tagasi
– kes on nähtavalt haiged või ülikehvas seisundis
– kellel ei ole kaasas passi
Näitusel võivad  osaleda nii emased kui isased tuhkrud, kellel on alanud indlemisperiood. See ei ole takistus.

kohtunikud

NÄITUSE KULG:
Tuhkrute saabumine tuleb registreerida infolauas kohe saabudes. Sealt väljastatakse osalejatele numbrid, kataloog jne. Saab tasuda makstama registreerimistasu. Toimub vet kontroll.
Omanikud ja tuhkrud võtavad näitusel kohad sisse. Tuhkruid võib hoida transpordipuuris, aedikus või suures puuris. Numbrid tuleb asetada nähtavale kohale. Tuhkruid viivad kohtuniku juurde assistendid. Assistendi saabumisel ja tema märguande peale tuleb tuhkur panna täiesti tühja ja puhtasse transpordipuuri. Number kinnitada puuri külge. Assistent viib tuhkru koos transpordipuuriga kohtuniku laua juurde. Kohtunik võtab tuhkru puurist välja. Enne iga tuhkru katsumist desinfitseerib eelnevalt käsi.
Hindamine käib numbrite järgi, kuid hinnatavad kategooriad on kohtunike vahel ära jagatud ja need võivad olla läbisegi.
Hindamine on anonüümne. Kohtunikud teavad ainult tuhkru vanust, sugu, värvust ja seisundit (lõigatud, lõikamata).
Hinnatakse 100 punkti süsteemis. Kohtunik hindab tuhkrut ainult hetkeseisundist lähtuvalt. Miline nägi tuhkur välja eelmisel aastal või 2 nädalat tagasi, ei ole kohtuniku jaoks määrav.
Kohtuniku otsus on lõplik ja selle peale kaebust esitada ei saa.
Hindamine käib vanusest sõltuvalt erinevates klassides. Eraldi hinnatakse nii emaseid kui suvenaitus056_d-viisaseid tuhkruid.
Juuniorklass
Seeniorklass
Veteranklass
Klassid omakorda jagame veel kategooriateks. Nendesse jagamine sõltub osalevate tuhkrute arvust. Kindlasti on eraldi emased ja isased, võimalik, et tuleb ka erinevaid kategooriaid lähtuvalt värvist. Eraldi on ka kastreeritud ja steriliseeritud loomad. Kõikides kategooriates auhinnatakse vastav arv kohti (kohajärjestus käib punktide põhjal).
Kui ühes kategoorias on:
kuni 4 tuhkrut, siis valitakse 1. koht
5-8 tuhkrut, siis valitakse 1. ja 2. koht
9-12 tuhrut, siis 1. ja 2. ja 3 koht jne. Iga 4 tuhkru kohta auhinnatakse 1 koht.

Tuhkrud, kes pretendeerivad kohale, aga punktide arv on võrdne, kutsutakse kohtuniku ette tagasi ja toimub visuaalne võrdlus, mille käigus selgitatakse parim.
Kui kõik tuhkrud on hinnatud, siis arvutatakse punktid kokku ja selguvad  igas kategoorias parimad. Kategooriate esikohtade vahel valitakse välja:
PARIM JUUNIOR (kuni 12-kuused tuhkrud)
PARIM SEENIOR (üle 12-kuused kuni 4-aastased)
PARIM VETERAN (üle 5-aastased)
Parimad valitakse ainult visuaalse võrlduse käigus.
Lisaks eelnimetatutele valitakse parim igast värvist (vähemalt 4 ühte värvi tuhkru olemasolul). Kõik erinevates klassides parimad unktid saavutanud konkreetne värv tuuakse võrdlusele ja niimoodi selgitatakse parim antud värvist.
Kõikide parimate hulgast selgitatakse välja NÄITUSE PARIM ja NÄITUSE VASTASSUGUPOOLE PARIM.
Kui näituse parimaks valitakse isane tuhkur, siis saadetakse kõik isased tuhkrud võrdluselt ära ja näituse vastassugupoole parima valik toimub alles jäänud parimate emaste hulgast.

Autasustamisel auhinnatakse parimaid tuhkruid.
Erinevad kasvatajad on pannud välja eriauhinnad oma lemmikutele või oma kasvandikele.
Valime parima kasvataja näituse tulemuste põhjal
Rahva lemmiku valimine

NÄITUSEL OSALEJA MEELESPEA:
Kõik tuhkrud peavad saabuma näitusele enne hindamise algust. Saabuvad tuhkrud tuleb registreerida infos. Osalejatele väljastatakse kotike numbritega, kataloog jm.

Ära unusta kõikide osalevate tuhkrute passe kaasa võtta! Passis peab olema kehtiv vaktsineerimine marutaudi ka koertekatku vastu, lisaks peab olema tehtud märge teostatud parasiiditõrje kohta. Tõrje peab olema tehtud mitte kauem kui 30 p enne näitust.
Võta tuhkrule kaasa mugav ase või pesa, süüa, juua, liivakast ja kassiliiv, transpordipuur/puur/aedik, kus terve pikk päev mööda saata. Puhastustarbed (nt pabersalvrätid, niisked salvrätid jne võimalike õnnetuste likvideerimiseks).
Võta kaasa lisaks tühi ja puhas transpordipuur, millega on võimalik tuhkrut kohtuniku juurde viia. Selles ei tohi olla võrkkiike, liivakasti, ega muud pesa. Desinfitseeri kandepuuri sanga pärast assistendi käest tagasi saamist!

  • Ära sega kohtunike tööd. Ära mine laua ligidale ning ära ole laua ääres, kui Sinu tuhkrut parasjagu hinnatakse. Laua ääres ei tohi välguga pildistada. Kohtunike kõnetamine ja nendega vestlemine näituse ajal on keelatud. Kui on küsimusi, pöördu mõne assistendi või organisaatori poole.
  • Hoia puhtust ja kasuta prügikaste. Igaüks koristab enda järelt ise.
  • Hoia hügieeni! Võta kaasa käte desinfitseerimiseks vastav vahend. Ära luba kellelgi oma tuhkruid katsuda enne käte desinfitseerimist. Nii väldime ja piirame erinevate viiruste ja haiguste levikut.
  • Tuhkruid ei ole lubatud põrandale panna, jalutada. Kõik tuhkrud peavad olema kas puuris, aedikus või omaniku süles. TUhkruid ei ole lubatud lahti lasta!!!
  • Võta kaasa piisavas koguses sularaha
  • Ole vaikselt ja ära sega teisi kõvahäälse jutuga!

Näitusel on erinevad müügipunktid ja väljapanekud tuhkruteemalistest asjadest. Saab osta erinevaid tarvikuid, pesasid, süüa, mänguasju jne. Selleks on vajalik sularaha olemasolu.

1617700_750195508325281_1818721716_o